தொடர்புகளிற்கு

பாடசாலையின் பெயர் – கிளி. கிளிநொச்சி மகாவித்தியாலயம்

பாடசாலை முகவரி         – வின்சன் வீதி கிளிநொச்சி

 

தொலைபேசி இலக்கங்கள் – 021- 228 5414    077 35 86 531

தொலை நகல் இலக்கம் – 021- 228 5414

மின்னஞ்சல் முகவரி – kilinochchimv@yahoo.com

இணையத்தள முகவரி -www.kilinochchimv.com