எமது வித்தியாலயத்தில் இருந்து கணித ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு அகில இலங்கை ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டு சிங்கப்பூர் செல்லவுள்ள எமது பாடசாலை மாணவன் செல்வன் தெய்வேந்திரன் திருக்குமரன் அவர்களை எமது வித்தியாலயம் சார்பாக வாழ்த்தி வழியனுப்பி வைக்கும் நிகழ்வின் போது

Read more

கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலய மாணவன் திருக்குமரன் சர்வதேசமட்டப் கணித ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு தெரிவு

கணித வினாடி வினாப் போட்டியில் கிளிநொச்சி அணி சம்பியனானது. வடக்கு மாகாணக்கல்வித்திணைக்களத்தால் நடத்தப்பட்ட கனிஷ்ட பிரிவுக்கான மாகாண மட்ட கணித வினாடி வினாப் போட்டியில் கிளிநொச்சி வலய

Read more